ชื่อสามัญอังกฤษ : Caryophyllidae

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphyllia glabrescens (Chamisso & Eysenhardt, 1821)

กลุ่ม : กลุ่มปะการังหนวดถั่ว ปะการังหนวดดอกไม้ทะเล

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

ปะการังหนวดถั่ว เป็นปะการังแข็งสายพันธุ์หนึ่งแม้ว่าจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆว่าเป็นปะการังอ่อน เนื่องจากลักษณะหนวดที่ขยายออกในตอนกลางวันปะการังชนิดนี้รู้จักกันในหลายชื่อ เช่น Anchor coral (สมอเรือ) หรือ Hammer coral (ฆ้อน) ปะการังหนวดถั่วต่างจากปะการังอื่นตรงที่ปลายหนวดของโพลิปแบนโค้งพองเป็นรูปคล้ายตัว T หรือรูปเกือกม้า ตัวปะการังมีสีฟ้าเทาไปจนถึงสีส้มบางครั้งปลายหนวดที่ยื่นออกมามีสีเขียว

อาณานิคมของปะการังพันธุ์นี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เมตรแต่บางครั้งก็กว้างได้ถึงหลายเมตรเช่นกัน สามารถพบได้ในระดับความลึกไม่เกิน 40 เมตรบริเวณแนวปะการังน้ำตื้นที่มีคลื่นลมปานกลางและแนวปะการังลาดชันสู่น้ำลึกและแนวโขดหิน

ปะการังหนวดถั่วแพร่หลายในน่านน้ำเขตร้อนของเขตอินโด-แปซิฟิกตะวันตกตั้งแต่ประเทศมัลดีฟส์ยาวไปจนถึงบริเวณหมู่เกาะโซโลมอนและพบมากในประเทศอินโดนีเซีย แม้จะสามารถพบเป็นปกติในบางพื้นที่ แต่ปะการังหนวดถั่วกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการที่ส่งผลต่อการลดจำนวนลงของประชากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง

วิฆเนศ ทรงธรรม และคณะ (2549) ทะเนียบซากดึกดำบรรพ์ไทย นามยกย่องบุคคล กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร 99 หน้า