ปีพ.ศ. 2565 เป็นปีนักษัตรปีเสือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีปลาเสือจัดแสดงหลายชนิดหนึ่งในปลาเสือที่จัดแสดงคือปลาเสือพ่นน้ำ

ภาพที่1. ปลาเสือพ่นน้ำ
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Toxotes_chatareus.jpg

          ปลาเสือพ่นน้ำมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (common name) คือ Archer fish ซึ่งแปลว่าปลาพลธนู และอีกชื่อคือ Blowpipe fish ซึ่งหมายถึงปลาเป่าท่อ และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Toxotes chatareus (Hamilton, 1822) คำว่า Toxotes เป็นภาษากรีก แปลว่านักยิงธนู

          ปลาเสือพ่นน้ำในสกุล Toxotes พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงไปจนถึงทวีปออสเตรเลีย มี 7 ชนิดพันธุ์ ในเมืองไทยพบ 3 ชนิด ได้แก่ T. chatareus, T. microlepis และ T. jaculatrix

           ที่มาของชื่อมาจากลักษณะในการหาอาหารโดยจะใช้ลิ้นดันร่องในปากให้เหมือนกับ ลำกล้องปืน หลังจากนั้นจึงปิดเหงือกเพื่อเพิ่มแรงดัน ให้น้ำพุ่งออกจากปากไปยังเหยื่อ เช่น มด หรือแมลงที่เกาะอยู่ตาม  กิ่งไม้เหนือน้ำที่พวกมันอาศัยอยู่ ปลาเสือพ่นน้ำสามารถพ่นน้ำพ่นน้ำไปได้ไกลกว่า 1 เมตร จากผิวน้ำ

ภาพที่2. ปลาเสือพ่นน้ำขณะล่าเหยื่อ

ปลาเสือพ่นน้ำมีรูปร่างเป็นทรงสามเหลี่ยม เป็นปลาหากินผิวน้ำ ลักษณะลำตัวจากปลายปากกับแนวสันหลังจึงเกือบเป็นเส้นตรง ปากกว้างมีขนาดใหญ่เฉียงลงด้านล่างและจะงอยปากยืดหดได้ มีตากลม พื้นลำตัวสีขาวอมเหลือง มีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ ประมาณ 3–4 จุด ปลาเสือพ่นน้ำสามารถอาศัยได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็ม อาหารของปลาเสือพ่นน้ำนอกจากใช้นำพ่นแมลงตามกิ่งไม้แล้วยังกิน แมลงน้ำ ลูกน้ำ ลูกปลาและกุ้งขนาดเล็กอีกด้วย ในบางครั้งอาจมีคนเรียกชื่อปลาตัวนี้ผิดว่าปลาเสือตอ

บรรณานุกรม

https://fishingthai.com/archer-fish-toxotes/

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาเสือพ่นน้ำ

https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3573/ปลาเสือพ่นน้ำ-common-archer-fish