เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเลและปะการังแบบหนวดสั้น ยึดติดกันแบบโคโลนีโดยใช้ฐานเดียวกัน มีรูปร่างลักษณะคล้ายระหว่างปะการัง และดอกไม้ทะเล แต่ไม่สามารถสร้างโครงสร้างที่เป็นหินปูนได้เหมือนปะการัง พบสาหร่ายซูแซนเทลลี่ (zooxanthellae) อาศัยอยู่ในเนื้อเยื้อ เช่นเดียวกับปะการัง และหอยมือเสือ

ดำรงชีวิตแบบยึดเกาะ กับวัสดุใต้น้ำ อาศัยอยู่รวมกันเป็นโคโลนีครอบคลุมพื้นที่ด้านในของแนวปะการังบริเวณน้ำตื้นเขตน้ำขึ้นน้ำลง ในบางครั้งที่ระดับน้ำทะเลลดลงพรมทะเลก็สามารถอยู่เหนือน้ำเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

ดัดแปลงจาก https://www.facebook.com/115254095241402/posts/1324017751031691/

ที่มา: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRqQC4Hr_ChRHsFES0jfwKrgOxvZ8cN1JuRyXF6EZF3m4ucen_y

ที่มา: https://live.staticflickr.com/166/351890734_a54f1260b4_b.jpg

บทความล่าสุด