ปูม้าเป็นปูที่อาศัยในทะเล ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : Blue swimming crab, Flower crab, Blue crab

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Portunus pelagicus ปูม้าเป็นอาหารทะเลที่คนไทยนิยมรับประทานไม่ว่าจะนึ่ง ปิ้ง ย่างหรือทำต้มยำ เวลาเลือกซื้อปูม้าผู้บริโภคแต่ละคนมีรสนิยมในการกินปูม้าต่างกันบางคนชอบกินตัวผู้เพราะมีเนื้อมากบางคนชอบกินตัวเมียเพราะชอบกินไข่ปูม้า

วิธีแยกเพศปูทั่วไปที่คนทั่วไปใช้คือจับปูหงายท้องแล้วดูที่ฝาปิดกระดองที่ท้องของตัวปู

    

             ภาพปูตัวผู้(ซ้าย)                                                       ภาพปูตัวเมีย(ขวา)

ที่มาภาพ: https://live.staticflickr.com/3723/11352885675_19fb4bb8aa_b.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Flatface_Swimming_Crab_%2811670080695%29.jpg

ปูตัวผู้แผ่นปิดกระดอง (ตะปิ้ง) ที่มีลักษณะผอมและปลายเรียวแหลม (ภาพซ้าย)

ปูตัวเมียแผ่นปิดกระดอง ตะปิ้ง ที่มีลักษณะขอบโค้งและมีขนาดใหญ่ (ภาพขวา)

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแยกเพศปูม้าโดยไม่ต้องจับปูหงายท้อง คือสังเกตุที่สีของตัวปูม้า

      

                   ภาพปูม้าตัวผู้ (ซ้าย)                                                ปูม้าตัวเมีย (ขวา)

ที่มาภาพ https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201704201041181_pic.jpg

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201704201354161_pic.JPG

ปูม้าตัวผู้มีก้ามยาวเรียว มีที่ขาและก้ามเป็นสีฟ้าอ่อน ปูม้าตัวเมียก้ามสั้นกว่าตัวผู้ขาและก้ามจะเป็นสีน้ำตาล

บรรณานุกรม

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/100/1040/28

เรียบเรียงโดย สุรพงษ์ บรรจงมณี