นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวาฬมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กตัวมีขนาดประมาณเท่าสุนัขเท่านั้น สัตว์กลุ่มนี้มีวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปปรับตัวจากบนบกไปอาศัยในน้ำ

 ตอนที่1 Pakicetus (ปากีเซตัส) บรรพบุรุษของวาฬกลุ่มแรก

ภาพที่1. พาคีเซตัส อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ

หากสังเกตจากชื่อ Pakicetus พาคีเซตัส (ปากีเซตัส) คงสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับประเทศปากีสถานหรือไม่ ถูกแล้วครับนักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลสัตว์ตัวนี้ที่ประเทศปากีสถานในปี ค.ศ. 1981 สัตว์ชนิดนี้เชื่อว่าเป็นบรรพบุรษของวาฬเคยมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อสมัยประมาณ 56 – 41 ล้านปีที่แล้วในยุคเทอเชียรี (Tertiary Period) ลำตัวมีความยาวประมาณ 2 เมตร รูปร่างคล้ายหมาป่าอาศัยอยู่รอบๆ แหล่งน้ำมันกินปลาและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร

ภาพที่2. โครงกระดูกของ Pakicetus (ปากีเซตัส)

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Pakicetus_Canada.jpg/1280px-Pakicetus_Canada.jpg

ลักษณะของพาคีเซตัสแตกต่างจากวาฬที่เราพบเห็นในปัจจุบันชัดเจนมันมีขา 4 ขา ที่ใช้เดินวิ่งได้ดี ส่วนปลายจมูกยาวมีรูจมูกที่ปลายจมูก ฟันในปากส่วนมากเป็นฟันเขี้ยวมีฟันกรามด้านในแต่ไม่มากส่วนที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับวาฬคือมีกระดูกหูชั้นกลางคล้ายกับของวาฬในปัจจุบัน มีส่วนที่เป็นลำคอชัดเจนหมุนเคลื่อนไหวได้ดี

ภาพที่3. ขนาดของพาคีเซตัสเมื่อเทียบกับมนุษย์

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Pakicetus_SIZE.png

  ฟอลซิลของพาคีเซตัสถูกค้นพบทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ซึ่งรอบๆของฟอลซิลที่พบมีสภาพแวดล้อมที่แสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน

เอกสารอ้างอิง

– https://en.wikipedia.org/wiki/Pakicetus