เคยได้ยินคำถามหรือไม่ว่าปลาอะไรมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก? บางคนก็จะตอบว่าปลาวาฬแต่เป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องเพราะปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องทางวิชาการมักจะใช้คำว่า “วาฬ” เฉยๆเพื่อไม่ให้คนทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นปลา

ซึ่งที่จริงแล้ววาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีอุณหภูมิร่างกายคงที่และหายใจด้วยปอดเหมือนกับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของวาฬเคยอาศัยอยู่บนบกมาก่อนเมื่อประมาณกว่า 50 ล้านปีที่ผ่านมาแล้วต่อมาได้วิวัฒนาการเริ่มใช้ชีวิตแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วต่อมาก็ลงไปอยู่ในน้ำจนถึงปัจจุบัน

ในขณะที่ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นคืออุณหภูมิร่างกายจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมรอบตัวและปลาหายใจด้วยเหงือก ปลาตัวแรกของโลกมีกำเนิดมาในโลกนี้กว่า 400 ล้านปีที่แล้ว

สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ในปัจจุบันคือวาฬสีน้ำเงิน (Blue whale) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Balaenoptera musculus โตเต็มที่มีขนาดยาวประมาณ 56 เมตร มีน้ำหนักตัว 100-200 ตัน กินเคยและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร

ส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือปลาฉลามวาฬ (whale shark) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rhincodon typus โดยมีความยาว 8-17.5 ม. และหนัก 21-35 ตัน กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร โดยใช้วิธีกรองกิน

หากเราสังเกตจะพบได้ว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกินสัตว์ที่เล็กที่สุดเป็นอาหารคือแพลงค์ตอน

 

ภาพ ขนาดของวาฬสีน้ำเงินเทียบกับปลาฉลามวาฬเปรียบเทียบกับมนุษย์

ที่มาของภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Image-Blue_Whale_and_Hector_Dolphine_Colored.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Rhtyp_u0_white_bg.gif

 

 

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาฉลามวาฬ

https://th.wikipedia.org/wiki/วาฬสีน้ำเงิน

https://www.kroobannok.com/5591

 

 

บทความล่าสุด