หลายคนที่ชอบไปเล่นน้ำทะเลหรือชอบไปดำน้ำดูปะการังมักจะพบสัตว์ทะเลทรงกลมมนตัวที่มีหนามแหลมยื่นออกมารอบตัวมีทั้งหนามสั้นและหนามยาวลำตัวมีสีดำบางตัวมีหนามสีขาว โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกสัตว์ตัวนี้กันติดปากว่าหอยเม่น

 

ภาพเม่นทะเลหนามดำ และภาพหอยสังข์แตร
ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Triton_conch_%28Charonia_tritonis%29.jpg/400px-Triton_conch_%28Charonia_tritonis%29.jpg

แต่จริงๆ แล้วสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่หอย ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหอยและไม่ได้เป็นญาติกับหอยเลย

ที่จริงแล้วสัตว์ตัวนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับดาวทะเล ปลิงทะเล ดาวเปราะ ดาวขนนก
ถ้าอย่างนั้นเราควรเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าอะไรดี เราควรเรียกมันว่า “เม่นทะเล”เพื่อให้เราเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหอย
เม่นทะเลเป็นสัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) ซึ่งมาจากภาษากรีก echinos แปลว่าหนาม กับคำว่า derm แปลว่าผิวหนัง แปลรวมกันว่าสัตว์ที่มีผิวหนังเป็นหนาม สัตว์ในไฟลัมนี้ส่วนมากมีสมมาตรร่างกายเป็นแบบรัศมี (redial symmetry) ส่วนหอยเป็นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) คำว่า Mollusc มาจากภาษาละติน Mollis มีความหมายว่าเนื้อนุ่ม สัตว์ในไฟลัมนี้ส่วนมากมีสมมาตร เป็นแบบเป็นแบบครึ่งซีก (bilateral symmetry)
แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีคนเรียกมันว่าหอยเม่นก็ไม่ถือว่าผิดเสียทีเดียวเพราะคำว่าหอยเม่นมีบัญญัติอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังนี้ “หอยเม่น: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่หอยชั้น Echinoidea ไฟลัม Echinodermata รูปทรงกลมคล้ายผลส้ม มีหนามแข็งสั้นหรือยาวทั่วตัว อาศัยตามแนวปะการัง มีหลายชนิดหลายสกุล เช่น ชนิด Diadema setosum (Leska), เม่นทะเล ก็เรียก”
บรรณานุกรม
https://sites.google.com/site/kitchaphat3/fi-lam-mx-llas-ka-laea-fi-lam-xe-khi-no-de-xr-ma-ta
https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=5&page=t34-5-infodetail01.html
https://dictionary.orst.go.th/

เรียบเรียงโดย สุรพงษ์ บรรจงมณี