ฝีมือของมนุษย์หรือฝีมือของธรรมชาติ??

หากมองในมุมกว้างๆสาเหตุการเสื่อมโทรมลงของแหล่งหญ้าทะเลในบ้านเรา อาจมาจาก 2 ปัจจัย คือมนุษย์กระทำและธรรมชาติทำลาย ในส่วนของฝีมือมนุษย์ เช่น การเดินเรือ การสัญจรทางน้ำ และกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแหล่งหญ้าทะเล ทำให้ใบหญ้าทะเลถูกตัดขาด หน้าดินถูกขุดคุ้ย เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนในน้ำ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล  น้ำเสียตามชายฝั่งทะเล เช่น สะพานปลา ชุมชนบ้านเรือน ธุรกิจการท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล และ การทำประมงในแหล่งหญ้าทะเล ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่แหล่งหญ้าทะเล และสัตว์ทะเล

ในส่วนที่ธรรมชาติทำลายก็มีนะ!!! อย่างเช่น การทับถมของตะกอนดินจำนวนมากตามฤดูกาล การกัดเซาะชายฝั่ง และเคลื่อนย้ายทรายไปถมลงในแหล่งหญ้าทะเลอันเนื่องมาจากลมมรสุม ทำให้แหล่งหญ้าทะเลต้องเสื่อมโทรมและหายไปจากพื้นที่

เป็นไงล่ะครับ !!! เราควรต้องช่วยกันรักษาแหล่งหญ้าให้ดีดีนะครับเพื่อจะได้เป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงแนวกันคลื่นลมด้วยนะจ๊ะ

บทความล่าสุด