เคยสงสัยไหมว่า สัตว์น้ำภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กินอะไรเป็นอาหารบ้าง ซึ่ง ปลาขนาดเล็ก กุ้ง หอย ถูกใช้เป็นอาหารหลัก ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ในทุกๆวันของช่วงเช้าทีมเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำจะมาเตรียมอาหาร ทั้งกุ้งสับกุ้ง สับปลา เตรียมปลาตัวใหญ่ เพื่อเตรียมให้แก่สัตว์น้ำในช่วงสิบโมงเช้า และมีการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารในช่วงประมาณสิบเอ็ดโมง โดยสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีความต้องการด้านอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันไป โดยหากเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 1-3% ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน (ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเลี้ยง อันได้แก่ เพื่อดำรงชีวิต เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต หรือเพื่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์) อย่างไรก็ตามในสัตว์บางชนิด อาจมีจำเพาะ ยกตัวอย่าง เต่าตนุ อยู่ที่ 1% ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน กระเบน อยู่ที่ 2-4% ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน

                แต่อย่างไรก็ตามปริมาณอาหารที่ให้นั้น ไม่สามารถกำหนดได้อย่างถาวร ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสุขภาพสัตว์ ขนาดและรูปร่างของสัตว์น้ำ โดยจะต้องประเมินและปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารอยู่เสมอ

                อย่างไรก็ตาม อาหารที่ให้แก่สัตว์น้ำในภูเกตอควาเรียมไม่ได้มีแค่  ปลาขนาดเล็ก กุ้ง หอย ยังมีอาหารพิเศษ อันได้แก่ อาร์ทีเมีย ที่ให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อน และแมงกะพรุนอีกด้วย                 หากใครไม่รู้จักว่าอาร์มีเมียคืออะไร อาร์ทีเมีย (Artemia) หรือไรน้ำเค็ม (Brine shrimp) เป็นสัตว์น้ำเค็มชนิดหนึ่งแต่ไม่มีกระดูกสันหลัง มีข้อ-ปล้อง แต่ก็เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับกุ้ง ปู กั้ง แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว มีเพียงเนื้อเยื่อบางหุ้มที่ตัวมันอยู่ เวลาให้ก็จะนำเอาถุงกรอง มากรองให้ได้ตัวอาร์ทีเมีย และใส่ลงในยังตู้จัดแสดงสัตว์น้ำ

บทความโดย สัตวแพทย์หญิงอรอิณท์ สายนำทาน

บทความล่าสุด