สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดแสดงสัตว์น้ำหลากหลายชนิด มีทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม เราได้มีโอกาสเห็นสัตว์หลายๆชนิด ที่เราไม่เคยเห็น การที่ผู้เข้าชมได้มาเห็น ก็จะเกิดความเพลิดเพลิน ยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะสร้างนักชีววิทยาสัตว์น้ำตัวน้อยๆ จากการชื่นชอบเหล่าสัตว์น้ำเหล่านั้นอีกด้วย และสุดท้ายแล้วอควาเรียมยังสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต

สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดง ทางอควาเรียมก็จะมีการเลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เป็นการทารุณสัตว์ ซึ่งสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จัดแสดง ก็จะเป็นปลา  ซึ่งปลาเหล่านั้นจะได้รับการตรวจและกักโรคไว้ล่วงหน้าก่อนโดยสัตวแพทย์ ท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบถึงอุปกรณ์การตรวจสุขภาพปลาทางการแพทย์เบื้องต้น ว่ามีลักษณะเช่นไร หรือเพื่อให้เด็กๆที่มีความฝันอยากเป็นหมอรักษาสัตว์น้ำได้เห็นถึงอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้น

                ชิ้นแรก ขอแนะนำให้พบกับกล้องจุลทรรศน์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Microscopes เป็นกล้องที่ใช้ในการดูเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ หรือดูเนื้อเยื่อในกำลังขยายเยอะๆ ในการตรวจปลาก็จะให้ดูว่า ลักษณะของเหงือกปลา มีความผิดปกติไหม หรือใช้ดูว่ามีสิ่งมีชีวิตผิดปกติอะไร ว่ายตามตัวน้องปลาไหม การใช้กล้องจุลทรรศน์จะ ใช้ร่วมกับ สไลด์และแผ่นปิดสไลด์  ในภาษาอังกฤษเรียกว่า glass slide และ cover slit เพราะว่าเราจะต้องนำเนื้อเยื่อของตัวปลา มาวางบนสไลด์ได้แก่ เนื้อเยื่อเหงือก หรือ gill , เยื่อเมือกบนตัวปลา หรือ mucus เป็นต้น พอส่องกล้องดูก็จะเห็นภาพระดับเซลล์ตามรูปตัวอย่างเลย อุปกรณ์ 3 อย่างนี้ จะใช้ตรวจร่างกายเบื้องต้นของปลา ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอีก

                อย่างถัดไป หลายคนอาจสงสัยว่า ปลา ฉีดยาได้ไหม โดนฉีดยาเหมือนคนรึเปล่า คำตอบคือ ได้ค่ะ แต่เข็มที่ใช้ก็จะเล็กลงไป ขนาดอาจะไม่ได้ใหญ่เท่าคน และจะสั้นกว่า เดี๋ยวปลาจะได้รับบาดเจ็บมากเกินไป หากให้เข็มขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ปลายังสามารถให้ยา แบบละลายลงไปในน้ำ และให้ปลาว่ายอยู่ในน้ำนั้นด้วย ซึ่งปริมาณยาก็ควรคำนวณตามปริมาณน้ำ โดยสัตวแพทย์

ภาพกล้องจุลทรรศน์ สไลด์และแผ่นปิดสไลด์

บทความโดย สัตวแพทย์หญิงอรอิณท์ สายนำทาน

บทความล่าสุด