@เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

หอยเบี้ย  – หอยฝาเดียวที่สวยงามและมีรูปทรงแปลกตา มีช่องทางออกของเท้าหอยอยู่ใต้เปลือก เป็นร่องยาวตลอดความยาวเปลือก เป็นสัตว์ครูดแทะนะ ช่วยควบคุมสาหร่ายไม่ให้มีมากเกินไป พบมากในแนวปะการัง

ชื่อหอยเบี้ย เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันมากในวัฒนธรรมไทย สมัยก่อนเด็กแรกเกิดมาจะได้สายสร้อยหอยเบี้ยคล้องคอ ตามความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องภัยอันตราย   หอยชนิดนี้ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ตามร้านขายของที่ระลึกจากทะเล ด้วยความสวยงามเป็นมันวาวของเปลือก จึงเป็นความสวยงามที่นำมาซึ่งอันตรายต่อตัวเอง

ภาพ : ปิยศักดิ์ แสงไพบูลย์ Piyasak Sangpaiboon

เนื้อหา : วราริน วงษ์พานิช Mcap Phuket

บทความล่าสุด

30 พฤษภาคม 2024

โรค bacterial haemorrhagic septicemia

23 พฤษภาคม 2024

Upwelling

20 พฤษภาคม 2024

Tsunami