ปะการังอ่อน เป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปะการังแข็ง แต่ไม่สร้างโครงสร้างหินปูนห่อหุ้มตัวเหมือนปะการังแข็ง มีเพียงหินปูนขนาดเล็กที่เรียงกันอยู่ภายในตัว เพื่อช่วยใน การคงรูปร่างไว้ ซึ่งปะการังอ่อนแต่ละตัวจะมีหนวด 8 เส้น มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด บางชนิดมีลักษณะ คล้ายต้นไม้ เป็นแผ่น หรือเป็นแบบกระจุก ปะการังอ่อน ชอบอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีกระแสน้ำเชี่ยว ซึ่งสีสันของ ปะการังอ่อนจะมีสีสันที่สวยงามเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่พบเห็น

บทความล่าสุด

30 พฤษภาคม 2024

โรค bacterial haemorrhagic septicemia

23 พฤษภาคม 2024

Upwelling

20 พฤษภาคม 2024

Tsunami