เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มเดียวกับปะการัง พบอาศัยในแนวปะการังน้ำตื้นในเขตร้อนทั่วโลก มีลักษณะคล้ายดอกไม้ทะเล มีปากอยู่ตรงกลาง บางชนิดมีหนวดอยู่รอบปาก ในเนื้อเยื่อของเห็ดทะเลจะมีสาหร่ายเซลล์เดียว คือ ซูแซนทาลี อาศัยอยู่และเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพา เห็ดทะเลจะได้รับสารอาหารจากการสังเคราะห์แสงของซูแซนทาลีเป็นหลัก บางครั้งใช้หนวดจับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร

ในธรรมชาติพบทั่วไปตามก้อนหินหรือเศษปะการัง สามารถสืบพันธุ์โดยการอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

เป็นสัตว์ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์สงวนและคุ้มครอง สามารถน้ำมาเลี้ยงในตู้สัตว์น้ำได้

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Scheibenanemone.JPG/220px-Scheibenanemone.JPG

ที่มา: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRvGwgDsNklmgR4g5hqWeqDAZCqIcLsT2nrFNB-a8CJrhuwrDbO

บทความล่าสุด