@ เกาะไข่ใน จังหวัดพังงา

บ่อยครั้งมักเจอสัตว์ตัวน้อยอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ ลูกปลาหลากหลายชนิด ปู หรือดาวเปราะ อยู่ใต้ร่มหรือเกาะตามหนวดแมงกะพรุน โดยสัตว์ตัวน้อยเหล่านั้นจะอาศัยแมงกะพรุนเป็นที่กำบังภัยจากผู้ประสงค์ร้าย เป็นแหล่งอาหารและพาหนะในการเดินทาง ส่วนเจ้าแมงกะพรุนก็พึ่งพาเจ้าสัตว์ตัวน้อยเหล่านี้เพื่อเป็นเหยื่อล่ออาหาร เช่น ปลาตัวใหญ่ มาให้แมงกะพรุนหม่ำและแบ่งอาหารบางส่วนให้เจ้าตัวเล็กเป็นการตอบแทน

ภาพ : ลลิตา ปัจฉิม
เนื้อหา : อุษาวดี เดชศรี Usawadee Datsri

บทความล่าสุด