ชื่อไทย:โลมาอิรวดี

ชื่อสามมัญ: Irrawaddy dolphin, Ayeyarwaddy dolphin

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Orcaella brevirostris

โลมาอิรวดีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์โลมามหาสมุทร (Delphinidae) ที่ใช้ชีวิตส่วนมากในน้ำจืด แต่บางครั้งพบในน้ำกร่อย

โลมาอิรวดีเป็นโลมาที่มีหัวกลมและไม่มีจงอย บริเวณหน้าผากขยายยาวกว่ารูปหน้าของมัน ลำตัวมีสีเทาหรือน้ำเงินเข้มยาวประมาณ 178-274 เซนติเมตร ส่วนช่วงท้องมีสีเทาอ่อนกว่ามีครีบหลังเล็กๆ เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมปลายมน และครีบข้างที่กว้างและยาว น้ำหนักตัวจะอยู่ประมาณ 98-159 กิโลกรัม

โลมาอิรวดีกินปลา ปู กุ้งและหมึกเป็นอาหาร

ภาพ โลมาอิรวดีในแม่น้ำโขง

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/DKoehl_Irrawaddi_Dolphin_jumping.jpg

ที่มาของชื่อโลมาอิรวดีเนื่องจากพบครั้งแรกที่แม่น้ำอิรวดี ในประเทศพม่า โลมาอิรวดีพบแพร่กระจายในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล และในบริเวณปากน้ำและแม่น้ำบางส่วนของอ่าวเบงกอลและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีรายงานว่าพบอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา และเคยมีผู้จับได้ที่คลองรังสิต แต่ปัจจุบันพบแห่งเดียวที่ทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันพบเหลือเพียงแค่ 14 ตัวเท่านั้น ส่วนที่อื่นพบที่ประเทศอินเดีย 140 ตัว ประเทศอินโดนิเซีย 90 ตัว ประเทศพม่า 80 ตัว ประเทศกัมพูชา 9 ตัว ประเทศลาวเคยพบโลมาอิรวดีในแม่น้ำโขงแต่มีรายงานว่าโลมาอิรวดีตัวสุดท้ายของประเทศลาวได้ตายลงแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานี่เอง

ภาพ พื้นที่การแพร่กระจายของโลมาอิรวดี

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Irrawaddy_dolphin_range.png

ภัยคุกคามของโลมาอิรวดีเกิดจากอุบัติเหตุจากใบพัดเรือ เครื่องมือประมงประเภทอวนติดตา ทั้งที่โลมาอิรวดีไม่ใช่เป้าหมายของชาวประมง การเพิ่มขึ้นของตะกอนที่ถูกชะล้างมาจากบกจนเกินพอดี ทำให้ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลง และจำนวนสัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลง และจำนวน 14 ตัวที่เหลืออยู่ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากทำให้โลมาที่เป็นพี่น้องกันมีโอกาสผสมพันธุ์กันทำให้ลูกที่เกิดมาอ่อนแอลงอีกมาหรือที่เรียกว่าเลือดชิด หากยังไม่มีวิธีดูแลป้องกันอีกไม่กี่ปีโลมาอิรวดีในประเทศไทยคงเหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเอง

 

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/โลมาอิรวดี

https://en.wikipedia.org/wiki/Irrawaddy_dolphin#/media/File:Irrawaddy_dolphin_range.png

https://www.bangkokbiznews.com/social/1001340

https://www.dmcr.go.th/detailAll/13931/nws/16

https://www.seub.or.th/bloging/news/14-irrawaddy-dolphin/

https://thestandard.co/laos-lost-irrawaddy-dolphin/

 

บทความล่าสุด