ภาพโลมาเผือก

ที่มาภาพ: https://km.dmcr.go.th/wp-content/uploads/2014/11/2.jpg

โลมาเผือก มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า โลมาหลังโหนก (Humpback dolphin) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sousa chinensis เป็นโลมาประจำถิ่นที่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ กินปลาและหมึกเป็นอาหาร อยู่รวมกันเป็นฝูง 10-20 ตัว อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว แรกเกิดจะลำตัวสีเทาความยาวประมาณ 1 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นจะมีประขาวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวมากถึง 3.2 เมตร หนัก 250 กิโลกรัม โดยลำตัวจะมีสีขาวเทาหรือขาวอมชมพู เป็นที่มาของชื่อ โลมาเผือก

โลมาเผือกเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และอยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์


พื้นที่หมู่เกาะสาหร่าย

อยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ปากแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลากหลายชนิดทั้งปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นแหล่งเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ เป็นที่มาของแหล่งอาหารของโลมาเผือก พบโลมาเผือกในพื้นที่มากกว่า 40 ตัว นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นได้แก่ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และพะยูน


เอกสารอ้างอิง

https://km.dmcr.go.th/c_214/d_11401