ปลาดุกไฟฟ้าเป็นปลาน้ำจืดที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 350 โวลต์ ด้วยลักษณะที่มีลำตัวยาวและอ้วนป้อม ส่วนหัวมีลักษณะเรียวแหลม ไม่มีครีบมีแต่ครีบไขมันค่อนไปทางหลัง ช่องปากมีขนาดเล็กและเคลื่อนไหวช้า จึงพัฒนาการล่าเหยื่อโดยใช้การช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าให้ปลาเล็กๆหมดสติ และกินทั้งตัว

ปลาดุกไฟฟ้า หรือ Smallmouth electric catfish มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Malapterurus microstoma Poll & Gosse, 1969 ปลาชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา และพบในแม่น้ำคองโกเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีนักเลี้ยงปลาแปลกและหายากนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากปล่อยลงสู่แหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่มีนิสัยก้าวร้าว

ด้วยขนาดใหญ่ที่สุดที่พบ 122 เซนติเมตร เป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ด้วยขนาด 15 เซนติเมตร ปัจจุบันมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร