30 เมษายน 2017

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ร่วมกับสมาคมปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Plukpanya Night Ride” #3 เป็นการปั่นในเวลากลางคืนเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิด “พาคนในหลาด  ไปเหวนพันวา” วัตถุประสงค์นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนฯ ทั้งในด้านโครงสร้างอาคาร อุปกรณ์การศึกษาที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนอันเป็นรากฐาน ที่มั่นคงให้แก่โรงเรียน ให้เป็นแหล่งปลูกปัญญา ปลูกคน และปลูกความรู้ที่ยั่งยืน  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยตัวนักปั่นจำนวน 600 คน  ใช้เส้นทางปั่นจักยานศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต-เส้นทางแหลมพันวา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต-ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมอบ Gift voucher ให้กับนักปั่นจำนวน 600 คน เพื่อจะให้ทุกท่านได้กลับมาเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป