8 มิถุนายน 2016

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรม ทช. โดย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ร่วมกับ ๒๒ หน่วยงาน จัดกิจกรรมวันทะเลโลก “World Ocean Day”ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตโดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมดำน้ำเก็ยขยะใต้ทะเลบริเวณแนวปะการังอ่าวป่าตองและกิจกรรมการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนเป็นตัวแทนส่งมอบปะการังหนังให้กับนักดำน้ำไปปลูกในทะเลเพื่อฟื้นฟูจำนวน ๒๐๐ ต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ๑๐,๐๐๐ ตัวการแข่งขันร่อนทรายชายหาดป่าตอง การสาธิตการประกอบอาหารจากใบต้นโกงกาง การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ การจำหน่ายเสื้อที่ระลึกวันทะเลโลก และกิจกรรมการแสดงบนเวที ของนักเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน