5 ธันวาคม 2018

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยให้คู่พ่อ-ลูกลงทะเบียนเข้าชมฟรี จัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง ”พ่อของแผ่นดิน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก