12 สิงหาคม 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยให้คู่แม่-ลูกลงทะเบียนเข้าชมฟรี จัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก
และจัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ