18 สิงหาคม 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมจัดนิทรรศการนอกสถานที่ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมฟังบรรยายและเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องผลกระทบของขยะทะเลที่มีต่อสัตว์ทะเลหายาก อาทิ เต่าทะเล เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้และร่วมกันรักษาความสะอาดของทะเล อันจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป