5 ธันวาคม 2016

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จัดกิจกรรม “ร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ปล่อยม้าน้ำ 989 ตัว และเต่าทะเล 3 ตัวคืนสู่ทะเล”

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน 70 คน นักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน 38 คน และเรือจำนวน 11 ลำ เพื่อร่วมปล่อยม้าน้ำคืนสู่ทะเล ณ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะทะนาน เกาะโหลน อ่าวฉลอง และอ่าวยนต์ และกิจกรรมภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ประกอบด้วย การจัดนิทรรศและฉายภาพยนต์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เปิดบริการให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น แจกโบว์ไว้อาลัยสีดำจำนวน 2,000 ชิ้น การจัดสถานที่ลงนามไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมการเขียนข้อความ “หนึ่งความดีที่ทำเพื่อพ่อ” เพื่อร่วมกันสืบทอดพระราชนิธานพระองค์ท่านสืบไป