12 สิงหาคม 2015

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-11.30 น. นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นราชกุศล ปล่อยฉลามคืนสู่ทะเล”  จำนวน 84 ตัว เพื่อเป็นการขยายจำนวนปลาฉลามกบในท้องทะเลให้มีมากขึ้น ทั้งนี้ปลาฉลาบกบ เป็นปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณชายหาดหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 นี้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้คู่แม่-ลูก เข้าชม  โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.