6 มกราคม 2023

เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต เวลา 08.30-16.30 น.

ชวนเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมลุ้นของขวัญมากมาย พร้อมทั้งชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พิเศษ!!! เฉพาะวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 น้อง ๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี  เข้าฟรีตลอดงาน