17 ธันวาคม 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ ท่านเกียรติพงษ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 7 พร้อมด้วยคณะผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 74 จำนวน 110 คน ศึกษาดูงาน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งทำกิจกรรม CSR ปล่อยเต่าทะเล ณ บริเวณชายหาด ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทั้งนี้เต่าทะเลส่วนหนึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากทัพเรือภาค 3 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย