24 มีนาคม 2016

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดนิทรรศการดาวทะเล ปลิงทะเล ในงานก้าวสู่โลกวิชาการ ณ โรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ อ.มือง จ. ภูเก็ต วันที่ 24 มีนาคม 2559