7 มีนาคม 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
ให้การต้อนรับคณะสมาคมจิตอาสา The Ocean Project เข้าฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และความสำคัญของปลาฉลามในระบบนิเวศทางทะเล ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยปล่อยลูกพันธุ์ฉลามกบ จำนวน 2 ตัว
เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของฉลามตามธรรมชาติ กระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณชายหาดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน