28 มกราคม 2016

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ กรม ทช. โดย อธิบดีสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณและ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง ทช. กับ IUCN เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมี รองอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ Ms.Abun Marker KABRAJI และนายเพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน ณ โรงเเรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม.