26 พฤศจิกายน 2017

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งสวยงามในทะเลไทย ในงานโครงการถนนเด็กเดิน จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในการนี้ท่านรองผู้ว่าฯได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยความสนใจ