2 ธันวาคม 2021

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน มีความประสงค์จะดำเนินการถ่ายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 17 รายการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศขายทอดตลาด

เอกสารการขายทอดตลาด