29 พฤษภาคม 2015

ตามที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตได้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน

วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการ

การจัดการตลาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท บัดนี้ได้ทำการสอบเป็นที่เรียบร้อย

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่นี่