1 พฤษภาคม 2021

ประกาศปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ