1 พฤษภาคม 2021

ประกาศปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส