12 พฤษภาคม 2015

ด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน

วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการ

การจัดการตลาด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

โดยมีรายละเอียด  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม