24 พฤศจิกายน 2015

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม