5 เมษายน 2016

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ คลิก!!! ดาวน์โหลดเอกสารแนบ