16 มกราคม 2024

ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คลิก !! ดาวน์โหลด