24 พฤษภาคม 2024

ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คลิก !! ดาวน์โหลด