27 เมษายน 2016

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 และการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลด