18 สิงหาคม 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดสถานแสดงพันธ์ุสั้ตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด