30 มกราคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิกเพื่อดาวน์โหลด