26 ตุลาคม 2015

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการตัดสินในการสอบสัมภาษณ์

คลิ๊ก ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร