25 เมษายน 2016

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด