16 ตุลาคม 2023

ประกาศกลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ดาวน์โหลดที่นี่