28 พฤศจิกายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรงของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิกเพื่อดาวน์โหลด