23 มกราคม 2024

ประกาศกลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
ดาวน์โหลดที่นี่