2 สิงหาคม 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 1 หลัง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิ๊ก !!!  ประกาศศูนย์วิจัยฯ