8 มีนาคม 2016

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดตัวโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่ามะเฟือง หาดไม้ขาว และพิธีเปิดตัวโครงการฟื้นฟูปะการังอย่างมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดเกาะไม้ท่อน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น.