21 มีนาคม 2016

เจ้าหน้าที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมราชการบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต