18 สิงหาคม 2015

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 ครั้งที่ 28 และเยี่ยมชมนิทรรศการการฟื้นฟูปะการังของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันที่ 18 สิงหวคม 2558